web analytics

Over ons

De Werkwijzer is een leerwerkbedrijf in Twente en heet officieel Stichting ISO_9001_COL_non-embeddedWerkgelegenheidsinitiatieven Noord Oost Twente. Zij is een stichting zonder winstoogmerk.

Sinds november 2016 zijn wij ISO 9001 gecertificeerd

De dagelijkse leiding is in handen van de directeur/bestuurder. De directeur wordt ondersteunt door het Managementteam en overige teamleden, vrijwilligers en stagiaires.

Het toezichthoudend orgaan is de Raad van Toezicht. In de Raad van Toezicht zitten betrokken mensen uit Twente, die op grond van hun deskundigheid in de raad zitten. Binnen de Raad van toezicht is deskundigheid op het gebied van juridische zaken, personeelszaken, bedrijfskundige zaken en financiën.

De Werkwijzer is in 1990 opgericht om schoolverlaters van de VSO MLK (nu praktijkschool) op te vangen. Voor deze doelgroep was onvoldoende plaats binnen de sociale werkvoorzieningen.

Sinds de oprichting is De Werkwijzer uitgegroeid tot een stichting met 6 vestigingen in Twente waar zij arbeidstraining, arbeidstoeleiding en dagbesteding aanbiedt voor een brede doelgroep.

De Werkwijzer heeft twee interne vertrouwenspersonen aangesteld en een extern vertrouwenspersoon.

Kernzaken van De Werkwijzer

  • Een team van deskundige personeelsleden en vrijwilligers.
  • Flexibele instroom
  • Elke deelnemer krijgt agogische begeleiding op de werkvloer en heeft een trajectbegeleider.
  • Voor iedereen binnen de organisatie geldt dat we op de ontwikkeling gericht werken.
  • We gaan uit van de mogelijkheden en talenten van de deelnemers.
  • Veel werkzaamheden voeren we uit in samenwerking met andere instellingen en zoveel mogelijk midden in de samenleving.
  • Iedereen mag meedoen, voor iedereen geldt: Doen wat kan.