web analytics

Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO)

U bent werkloos geworden en na 6 maanden is het u nog niet gelukt om ander werk te vinden. Of u bent (al dan niet vroegtijdig) schoolverlater en u heeft geen werk kunnen vinden. In overleg met de re-integratiecoach van het UWV kunt u dan kijken of u in aanmerking komt voor een IRO, een Individuele Reïntegratie-overeenkomst.

Het UWV kan u dan adviseren u hierbij te laten ondersteunen door een erkend re-ïntegratiebedrijf. De Werkwijzer is een erkend leerwerkbedrijf dat op individuele basis samen met u op zoek gaat naar passend werk.

Al tijdens de eerste kennismaking en de intake wordt er gekeken welke trajectbegeleider het best bij u zou passen. Deze trajectbegeleider gaat persoonlijke gesprekken met u aan. In deze gesprekken zult u zich mogelijk kwetsbaar moeten opstellen, maar ook duidelijk moeten maken met welke motivatie en daadkracht u weer aan het werk wilt.

De Werkwijzer heeft hierbij de mogelijkheid u een aantal (beroepskeuze)testen aan te bieden. Vervolgens wordt, samen met de trajectbegeleider, het plaatsingsplan opgesteld. Dit plan wordt samen met het IRO aanvraagformulier bij het UWV ingediend voor een akkoord.

Unieke aanpak
Wat relatief uniek is binnen de reïntegratie is het feit dat De Werkwijzer een leerwerkbedrijf is. Dat houdt in dat u de mogelijkheid heeft om gericht de nodige praktijkervaring op te doen. Bij De Werkwijzer kan dat op één van haar verschillende locaties in Twente.

Geslaagd en een baan gevonden?
Gefeliciteerd. Maar de trajectbegeleider laat u nog niet los. Wij bieden dan nog een nazorgtraject. Dat bestaat uit een intensief contact tussen de trajectbegeleider, u en uw nieuwe werkgever. Vooral in de eerste periode is het van belang dat u uw nieuwe werkplek ervaart als passend.

 Samen
De Werkwijzer is dus bereid om, samen met u, op zoek te gaan naar passende oplossingen voor uw werkloosheidsprobleem.