web analytics

Taal- en/of Werkstage

Anderstaligen, die het Nederlands niet of onvoldoende beheersen, volgen veelal bij het ROC het onderwijsprogramma NT2 en/of ze bereiden zich voor op het inburgeringexamen. Daaraan is ook een stage gekoppeld bij een bedrijf of instelling.

De Werkwijzer verzorgt voor meerdere gemeenten, in samenwerking met het ROC Twente, de taal/werk-stages. Op deze wijze draagt De Werkwijzer bij aan een snellere integratie van haar deelnemers in de samenleving.

Onderdelen van de stages zijn: Nederlandse taal op de werkvloer, interculturele communicatie gericht op de werkvloer, en een stage. Bij voorkeur wordt de stage gelopen in het vrije bedrijf of bij één van de organisaties waar De Werkwijzer mee samenwerkt.