web analytics

Klussendienst

De klussendienst is een onderdeel van Service in de Stad en wordt uitgevoerd door leerwerkbedrijf De Werkwijzer. Het betreft een samenwerkingsverband tussen De Werkwijzer en Impuls.

De klussendienst helpt inwoners uit Oldenzaal met allerlei klusjes in en rondom het huis en heeft als doel om met name de wat kwetsbare inwoners uit Oldenzaal te ondersteunen. Hierdoor kunnen ze langer thuis blijven wonen in hun eigen vertrouwde omgeving. De klussen worden uitgevoerd door medewerkers, vrijwilligers en deelnemers van De Werkwijzer.

De klussendienst heeft twee hoofddoelstellingen, namelijk het verrichten van onderhoudswerk en het signaleren van eventuele probleemsituaties.

De agoog, die de klussen opneemt vormt de oren en ogen achter de voordeur. Hij voert informele gesprekken met de klant en zoekt eventueel de vraag achter de vraag. Bij het constateren van een bepaalde problematiek verwijst hij door naar het sociaal team.

Meer informatie? Klik hier.