web analytics

Nieuwsbrief Najaar 2017

 

Uitbreiding textielstraat 25.

Vanaf aanstaande maandag hebben we een nieuwe werkplaats in gebruik. Het (leer)werkproject van onderwijsinstelling Attendiz aan de textielstraat 25 werd afgelopen zomer gesloten.

Aangezien deze hal naast onze huidige werkplaats staat, was dit een mooie gelegenheid om direct bij de eigenaar (gemeente Oldenzaal) aan de bel te trekken met de mededeling dat De Werkwijzer hiervoor belangstelling had. We liepen al langer tegen het gegeven aan dat we aardig krap in de ruimte zaten. Het thema veiligheid speelde hierbij ook een belangrijke rol. Van een externe adviseur kregen we het advies om meer werkruimte te creëren voor onze deelnemers. De houtafdeling blijft op textielstraat 21, terwijl de inpak en industriële afdeling verhuisd naar textielstraat 25. Op de houtafdeling zijn er tevens plannen om intensief samen te werken met kringloopbedrijf De Beurs.

 

Strategische heroriëntatie.

Door de invoering van de transitie van de jeugdwet, de WMO en de participatiewet worden we uitgedaagd om na te denken over de strategische koers van De Werkwijzer op (midden)lange termijn.

Er is sprake van toename van de vraag naar meer participatie en zelfstandigheid voor de inwoners van de lokale samenleving. Tevens zie je een verschuiving van institutionele (maatwerk) ondersteuning naar wijkgerichte sociale ondersteuning. Je gaat dus op zoek naar nieuwe vormen van dienstverlening.

Hierover heb ik met diverse mensen gesproken en dit moet eind van dit jaar resulteren in een definitieve versie van onze meerjarenvisie.

De eerste gesprekken zijn in het eerste helft van 2017 met alle clusters binnen De Werkwijzer gevoerd. De tijdsplanning is van januari tot en met oktober. Op 2 oktober volgt nog een ronde met de (externe) stakeholders. Eind oktober zal de (concept) nota worden besproken in het MT en in het RvT – overleg van november worden vastgesteld.

 

ISO

We zijn in 2017 geruime tijd bezig geweest om het kwaliteitskeurmerk (ISO 9001 :2008 model) binnen De Werkwijzer te professionaliseren. Hiervoor hebben we externe ondersteuning gehad van Marijke Burghoorn. Op 7 september 2017 heeft de externe audit plaats gevonden, uitgevoerd door DNV.

Deze ISO certificering is op 8 september 2017 toegekend aan De Werkwijzer.

We zijn met zijn allen trots op dit voortreffelijke resultaat en zijn de volgende dag meteen van start gegaan om te voldoen aan de nieuwste ISO-normering (ISO 9001:2015). Deze staat gepland op 31 mei 2018.

 

OZJT? Samen 14 ( Twentse samenwerking op het gebied van zorg en jeugdhulp).

Afgelopen zomer werd door de S14 (de 14 samenwerkende  gemeenten in Twente) bekend gemaakt dat de raamovereenkomst “Maatwerkvoorzieningen  met onder andere De Werkwijzer gewoon weer met 1 jaar wordt verlengd. Goed nieuws voor iedereen die hier werkt!

Binnen deze raamovereenkomst hebben we ons voor 2017 ook ingeschreven voor het onderdeel Ondersteuning Zelfstandig Leven. Dit houdt in dat we ook inwoners binnen het verzorgingsgebied van Noord Oost Twente gaan ondersteunen in de thuissituatie als hierom wordt gevraagd. De Werkwijzer kan helpen om de financiële situatie gezond te houden,  te voorzien in de eerste levensbehoeften of taken uit te voeren rondom het huis. Verder kan De Werkwijzer ondersteuning bieden in de juiste besluiten te nemen, jezelf goed te verzorgen, zelfstandig of thuis te blijven wonen, gezond te leven, de eigen dagelijkse verrichtingen zoveel mogelijk zelf te verrichten, etc.

Binnen de nieuwe raamovereenkomst is vanaf 1 januari 2018 wel een nieuwe verandering doorgevoerd.

Twaalf van de veertien gemeenten gaan het vervoer van en naar de dagbesteding zelf organiseren. Voor De Werkwijzer zal dit wel een omslag betekenen, omdat wij het vervoer van onze deelnemers altijd zelf uitvoerden. Dit houdt dus in dat deelnemers die gebruik maken van gemeentelijke dagbesteding niet meer door onze vrijwilligers worden vervoerd, maar door de gemeente. 

 

Service in de stad/klussendienst

In samenwerking met welzijnsorganisatie Impuls ben ik bezig om een meerjarenplan over onze klussendienst te schrijven. We streven ernaar dat zowel Service in de stad als de klussendienst een meer duurzaam en bestendig karakter moet krijgen. Op dit moment zijn we bezig om de effecten te meten voor de inwoner van Oldenzaal.

 

Tonnie Harmelink

Directeur/Bestuurder

De Werkwijzer