web analytics

Onze missie

De Werkwijzer is van mening dat iedereen recht heeft op participatie in de samenleving, ook op de arbeidsmarkt. Iedereen mag meedoen.

Hierbij zijn de volgende uitgangspunten voor ons belangrijk:

  • Uitgaan van de mogelijkheden, niet van de beperkingen
  • Flexibele instroom
  • Alle trajecten zijn op ontwikkeling gericht
  • Wij voeren daar waar mogelijk met onze deelnemers maatschappelijk zinvolle activiteiten uit, zoveel mogelijk midden in de samenleving.
  • Waar mogelijk wordt in samenwerking met onderwijsinstellingen aanvullende scholing aangeboden.
  • Doen wat kan

De werkzaamheden van De Werkwijzer
De Werkwijzer biedt van arbeidstraining, arbeidstoeleiding en activerende dagbesteding aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
De Werkwijzer biedt aan gemiddeld 180 personen (werknemers genoemd) een test- en trainingsprogramma met als doel het vergroten van de kansen op betaald werk, daar waar dit mogelijk is.

De arbeidstraining en dagbesteding voeren wij zo mogelijk uit in projecten met een maatschappelijk doel midden in de samenleving. Bijvoorbeeld: Stationsrestauratie, Stadhuis Oldenzaal, Kinderboerderij, Service in de Stad.

De doelgroep bestaat uit mensen met een arbeidsbeperking (lichamelijk, psychisch en/of verstandelijk) en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

We zoeken werk dat bij de deelnemer past. Betaald werk waar mogelijk. Ook niet loonvormende arbeid moet passen bij de deelnemer. Iedereen wil trots zijn op haar/zijn werk.

Daarnaast begeleiden wij een deel van de mensen die zijn uitgestroomd naar betaald werk met als doel het werk te behouden.