web analytics

Privacybescherming

Om te voldoen aan de eisen die aan organisatie’s zijn gesteld in het kader van de Privacywetgeving is een tekst geplaatst. Ook is het privacyreglement aangepast.

In het menublok “Over ons” vindt u d betreffende artikelen.